پروژکتور ال ای دی چیست ؟

پروژکتور ها وسیله ای بودند که داخل آن ها یک لامپ وجود داشت و دور لامپ را زر ورقی احاطه کرده بود تا همه نور لامپ را به سمت جلو و در زاویه مورد نظر پرتاب کند. این پروژکتور ها بر حسب نوع لامپی